top of page
Prima Cura header

Verzorgingen bij Thuisverpleging Prima Cura in regio Sint-Truiden

Een uitgebreid aanbod aan hygiënische tot de
meest complexe verpleegkundige zorgen

Onze verpleegkundige zorgen zonder doktersattest:

Hygiënische verzorgingen zoals toilet aan de lavabo, baden of douchen, scheren, mondhygiëne, opvolging van problemen van huid en nagels, …

Hulp bij het aan- en uitkleden

Wondzorg (onder bepaalde voorwaarden)

Onze verpleegkundige zorgen enkel mogelijk mét doktersattest:

Inspuitingen: subcutaan, intramusculair, intraveneus, griepvaccin, coronavaccin, ...

Toedienen insuline, glycemiecontrole (glucometer), aanleren en gebruik glucometer, toedienen insuline tijdens diabeteseducaties

Klaarzetten en/of toedienen van medicatie (op dagbasis, op weekbasis)

Toezicht op medicatiegebruik

Aan- en uitdoen van steunkousen, steunverbanden, windels (compressietherapie)

Alle mogelijke wondverzorgingen

Complexe wondverzorgingen zoals brandwonden, doorligwonden, thuisbeademing, vacuümpompen

Bloedafnames, afname urinestaal, sputumstaal, aspiratie van secreties

Aanbrengen van zalven of geneeskundige producten

Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf (in de postoperatieve fase!)

Lavementen, verwijderen van faecalomen

Blaassondes, blaasspoelingen

Vervangen van een suprapubisch sonde

Sonde- of fistelvoeding (PEG-sondes)

Toedienen van chemotherapie

Palliatieve zorgen

Verwijderen van hechtingen en haakjes

Vervangen en verwijderen van een redon of drain

Verzorgen van een externe fixator

Plaatsen/verwijderen van een maagsonde

Stomazorg (urostoma, colostoma, ileostoma, tracheostomie, ...)

Spoelen en aan- of afkoppelen van een poortkatheter

Plaatsen van een infuus

Opvolgen van parameters: bloeddruk, pols, lengte, gewicht

Pijnbestrijding via epidurale katheter (pijnpomp)

...

20200715_naamloos_8187.jpg

Niet-erkende en dus niet-terugbetaalde verzorgingen

Als we bij u langskomen voor thuiszorg, kunnen we indien gewenst ook niet-erkende verzorgingen voor u uitvoeren samen met de andere verzorgingen. Hiervoor worden dan geen extra kosten in rekening gebracht.

 

Soms hebt u echter geen enkele verzorging nodig, maar vraagt uw arts bijvoorbeeld een van volgende verzorgingen aan huis:

 • Gewone oogindruppeling, niet gekoppeld aan een ingreep

 • Opvolgen van parameters: bloeddruk, pols, lengte, gewicht

 • Bloedafname, afname urinestaal, sputumstaal, aspiratie van secreties

 • Toezicht op medicatiegebruik

In dit geval zijn dit voor uw mutualiteit niet-erkende en dus ook niet-terugbetaalde verzorgingen. Ook dit type verzorgingen komen wij natuurlijk graag bij u aan huis uitvoeren, maar die dienen we dan wel rechtstreeks aan u door te factureren. Gratis verzorgingen zijn helaas niet haalbaar.
 

Terugbetaalde verzorgingen

Soms heeft u nood aan verzorgings- of specifieke materialen, ook daarbij kunnen wij u helpen. Denk maar aan de huur of aankoop van:

 • Wondzorgmateriaal,

 • Incontinentiemateriaal,

 • Inspuitingsmateriaal,

 • Ziekenhuisbed,

 • WC-stoel,

 • Personenalarm,

 • ...

Advies

Daarnaast hebben wij veel aandacht voor uw gezins- en sociale omstandigheden. Zo kunnen wij u ergotherapeutisch advies geven om uw woning zo comfortabel en veilig mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld:

 

 • Voldoende verlichting voorzien,

 • Opletten met tapijten of losliggende kabels op de vloer,

 • De ideale hoogte van uw bed om vlot in en uit te kunnen stappen,

 • Hoe u het best een trap op- en af stapt,

 • Of u recht hebt op de Vlaamse aanpassingspremie voor uw woning,

 • Advies over premies en zorgbudgetten.

Op zoek naar benodigdheden?

Voorbeelden van premies

premies

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Vroeger heette dit de zorgverzekering. Het is een zorgbudget van 135 euro/maand voor mensen die veel zorg nodig hebben, zoals ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel ondersteuning nodig hebben.

Lees meer...

Zorgbudget voor mensen met een handicap

Dit wordt ook wel "het basisondersteuningsbudget" genoemd. Het is een zorgbudget van 300 euro/maand voor zowel kinderen als volwassenen met een mentale of fysieke beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze krijgen het automatisch en hoeven het niet aan te vragen. 

Lees meer...

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger heette dit tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw handicap uw zelfredzaamheid beperkt. Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere persoon. Het is maximaal 683 euro/maand. 

Lees meer...

footer

Aarzel niet info of advies te vragen aan Thuisverpleging Prima Cura in Sint-Truiden voor verzorging op maat van uw noden!

bottom of page