top of page
Prima Cura header

Verzorgingen bij Thuisverpleging Prima Cura in regio Sint-Truiden

Wij verlenen alle mogelijke verpleegkundige zorgen,
gaande van o.a. hygiënische tot de meest complexe zorgen

Onze verpleegkundige zorgen zonder doktersattest:

Hygiënische verzorgingen zoals toilet aan de lavabo, baden of douchen, scheren, mondhygiëne, opvolging van problemen van huid en nagels, …

Hulp bij het aan- en uitkleden

Wondzorg (onder bepaalde voorwaarden)

Onze verpleegkundige zorgen enkel mogelijk mét doktersattest:

Inspuitingen: subcutaan, intramusculair, intraveneus, griepvaccin, coronavaccin, ...

Toedienen insuline, glycemiecontrole (glucometer), aanleren en gebruik glucometer, toedienen insuline tijdens diabeteseducaties

Klaarzetten en/of toedienen van medicatie (op dagbasis, op weekbasis)

Toezicht op medicatiegebruik

Aan- en uitdoen van steunkousen, steunverbanden, windels (compressietherapie)

Alle mogelijke wondverzorgingen

Complexe wondverzorgingen zoals brandwonden, doorligwonden, thuisbeademing, vacuümpompen

Bloedafnames, afname urinestaal, sputumstaal, aspiratie van secreties

Aanbrengen van zalven of geneeskundige producten

Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf (in de postoperatieve fase!)

Lavementen, verwijderen van faecalomen

Blaassondes, blaasspoelingen

Vervangen van een suprapubisch sonde

Sonde- of fistelvoeding (PEG-sondes)

Toedienen van chemotherapie

Palliatieve zorgen

Verwijderen van hechtingen en haakjes

Vervangen en verwijderen van een redon of drain

Verzorgen van een externe fixator

Plaatsen/verwijderen van een maagsonde

Stomazorg (urostoma, colostoma, ileostoma, tracheostomie, ...)

Spoelen en aan- of afkoppelen van een poortkatheter

Plaatsen van een infuus

Opvolgen van parameters: bloeddruk, pols, lengte, gewicht

Pijnbestrijding via epidurale katheter (pijnpomp)

...

Onze tarieven:

Om patiënten zo goed mogelijk te kunnen informeren over hun behandeling en hen zo toe te staan om een geïnformeerde beslissing te maken over hun behandeling, is het uithangen van onze tarieven verplicht. 

U leest hierover binnenkort meer.

20200715_naamloos_8187.jpg

Niet-erkende en dus niet-terugbetaalde verzorgingen

Thuisverpleging heeft als sterke troef dat wij er op staan dat u een kwalitatieve, persoonlijke verzorging krijgt.

Dit hebben wij bijna altijd volledig via het derdebetalerssyteem kunnen garanderen. De laatste jaren is het echternduidelijk geworden dat de kosten van brandstof stijgen, loonvoorwaarden aanpassen en geen of onvoldoende indexering volgt voor ons.

Vanuit de thuisverpleging is de vraag gesteld aan de overheid om hiervoor een oplossing te bieden, deze heeft ons gemeld dat de gelden van de niet terugbetaalde zorgen moeten betaald worden door de patiënt zelf en niet door de sociale zekerheid. Ook in de toekomst zal hiervoor geen oplossing worden voor voorzien.

Om onze kwalitatieve verzorging te kunnen blijven garanderen zijn wij genoodzaakt om voor de prestaties, waarvoor wij vanuit de overheid geen vergoeding krijgen, een supplement aan te rekenen.  

 

Welke verzorging wordt niet vergoed door de overheid via het derdebetalerssyteem? Onder andere:

 • 2de bezoek bij een Katz-score van T7 (dagelijks toilet)

 • 3de bezoek bij een Katz-score van Forfait A

 • Glycemiecontrole zonder andere technische verstrek-king  

 • plaatsen van een sensor voor glycemie meting

 • Bloeddrukcontrole, aerosoltherapie zonder andere technische verstrekking  

 • Aanbrengen van diverse pleisters en lotions, aan- en uitdoen van protheses of braces

 • niet postoperatief toedienen van oogdruppels, zonder andere technisch verpleegkundige verstrekking  

 • Medicatie geven aan niet psychiatrische patiënten (bipolaire stoornis; Schizofrenie)  

 • Zorgen die boven het dagplafond vallen  

 • Bezoek van de verpleegkundige wanneer de patiënt niet thuis is en niet verwittigd heeft  

 • ...

IMG_5958.HEIC

Soms heeft u nood aan verzorgings- of specifieke materialen, ook daarbij kunnen wij u helpen. Denk maar aan de huur of aankoop van:

 • Wondzorgmateriaal,

 • Incontinentiemateriaal,

 • Inspuitingsmateriaal,

 • Ziekenhuisbed,

 • WC-stoel,

 • Personenalarm,

 • Rollator

 • Rolstoel

 • ...

Advies

Daarnaast hebben wij veel aandacht voor uw gezins- en sociale omstandigheden. Zo kunnen wij u ergotherapeutisch advies geven om uw woning zo comfortabel en veilig mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld:

 

 • Voldoende verlichting voorzien,

 • Opletten met tapijten of losliggende kabels op de vloer,

 • De ideale hoogte van uw bed om vlot in en uit te kunnen stappen,

 • Hoe u het best een trap op- en af stapt,

 • Of u recht hebt op de Vlaamse aanpassingspremie voor uw woning,

 • Advies over premies en zorgbudgetten.

Op zoek naar benodigdheden?

Voorbeelden van premies

premies

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Vroeger heette dit de zorgverzekering. Het is een zorgbudget van 135 euro/maand voor mensen die veel zorg nodig hebben, zoals ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel ondersteuning nodig hebben.

Lees meer...

Zorgbudget voor mensen met een handicap

Dit wordt ook wel "het basisondersteuningsbudget" genoemd. Het is een zorgbudget van 300 euro/maand voor zowel kinderen als volwassenen met een mentale of fysieke beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze krijgen het automatisch en hoeven het niet aan te vragen. 

Lees meer...

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger heette dit tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw handicap uw zelfredzaamheid beperkt. Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere persoon. Het is maximaal 683 euro/maand. 

Lees meer...

footer

Aarzel niet info of advies te vragen aan Thuisverpleging Prima Cura in Sint-Truiden voor verzorging op maat van uw noden!

bottom of page