Privacybeleid

Privacyverklaring Thuisverpleging Prima Cura, versie 1, d.d 01/08/2020

 

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacybeleid opgezet.

In ons privacybeleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Thuisverpleging Prima Cura en niet van derden.

Door gebruik te maken van onze website www.thuisverplegingprimacura.be accepteert u ons privacybeleid.

 

Contactformulier

Bij gebruik van het contactformulier, vragen wij u om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

 

E-mail

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

 

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website www.thuisverplegingprimacura.be. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid. De meest up to date versie van ons privacybeleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Persoonsgegevens

Thuisverpleging Prima Cura hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.
 

Op de verwerking van uw persoonsgegevens is vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’) met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van toepassing. Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

 

Wij bieden alle bezoekers van onze website www.thuisverplegingprimacura.be de gelegenheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van de persoonlijke informatie die bij Thuisverpleging Prima Cura staat.

 

Welke gegevens worden verzameld?

Thuisverpleging Prima Cura kan via zijn website de volgende persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier:

  • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;

  • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;

  • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

 

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de verplichte velden strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Thuisverpleging Prima Cura te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

Persoonsgegevens worden alleen door Thuisverpleging Prima Cura verwerkt voor intern gebruik. Wij verhuren of verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

 

Wijzigingen

Thuisverpleging Prima Cura houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzigen.
Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 01 augustus 2020.

Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien Thuisverpleging Prima Cura de bewuste clausule(s) wenst te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Thuisverpleging Prima Cura om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.
 

Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de hoofdzetel van Thuisverpleging Prima Cura is gelegen (België).

Vragen en feedback

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u contact opnemen via het e-mailadres info@thuisverplegingprimacura.be of via de hoofdzetel Duifhuisstraat 12, 3800 Sint-Truiden.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: +32 2 274 48 00 of via e-mail 
contact@apd-gba.be  (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).