Vaccinatie. thuisverpleging sint-truiden, thuiszorg, zorg, verpleging, senior
Onze verzorgingen
Ons aanbod aan verpleegzorgen
bij u aan huis is zeer ruim !

Welke verpleegkundige zorgen kunnen wij u aanbieden ?

​Verpleegzorgen zonder doktersattest:

 • hygiënische verzorgingen zoals toilet aan de lavabo, baden of douchen, scheren, mondhygiëne, opvolging van problemen van huid en nagels, …

 • hulp bij het aan- en uitkleden

Welke zorgen vragen wél een doktersattest:

 • inspuitingen: subcutaan, intramusculair, griepvaccin,…

 • toedienen insuline, glycemiecontrole (glucometer), aanleren en gebruik glucometer, toedienen insuline tijdens diabeteseducaties

 • klaarzetten en/of toedienen van medicatie (op dagbasis, op weekbasis)

 • toezicht op medicatiegebruik

 • aan- en uitdoen van steunkousen , steunverbanden, windels (compressietherapie)

 • alle mogelijke wondverzorgingen

 • complexe wondverzorgingen zoals brandwonden, doorligwonden, thuisbeademing, vacuümpompen

 • bloedafnames, afname urinestaal, sputumstaal, aspiratie van secreties

 • aanbrengen van zalven of geneeskundige producten

 • aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf (in de postoperatieve fase!)

 • lavementen, verwijderen van faecalomen

 • blaassondes, blaasspoelingen

 • vervangen van een suprapubisch sonde

 • sonde- of fistelvoeding (PEG-sondes)

 • toedienen van chemotherapie

 • palliatieve zorgen

 • verwijderen van hechtingen en haakjes

 • vervangen en verwijderen van een redon of drain

 • verzorgen van een externe fixator

 • plaatsen/verwijderen van een maagsonde

 • stomazorg (urostoma, colostoma, ileostoma, tracheostomie, ...)

 • spoelen en aan- of afkoppelen van een poortkatheter

 • plaatsen van een infuus

 • opvolgen van parameters: bloeddruk, pols, lengte, gewicht

 • pijnbestrijding via epidurale katheter (pijnpomp)

 • ...

Bloed, bloedafname, staalafname, thuisverpleging sint-truiden, thuiszorg, zorg, verpleging, senior

Niet-erkende

en dus niet-terugbetaalde verzorgingen


Wanneer wij reeds bij u aan huis komen om andere verzorgingen uit te voeren, dan kunnen wij deze niet-erkende verzorgingen gerust mee uitvoeren samen met de andere verzorgingen, hiervoor worden dan geen extra kosten aangerekend.

 

Soms komt het echter voor dat u geen enkele verzorging nodig heeft, maar dat uw arts wél vraagt om bijvoorbeeld een bloeddruk te komen nemen, of gewone oogdruppels in te druppelen. 
Dit zijn niet-erkende en dus ook niet-terugbetaalde verzorgingen door uw mutualiteit. 
Uiteraard kunnen wij dit type verzorgingen bij u thuis komen uitvoeren, maar wij dienen deze dan wel rechtstreeks aan u te factureren, gratis verzorgingen zijn helaas niet haalbaar.


Enkele voorbeelden:

 • oogindruppeling die niet gekoppeld is na een ingreep

 • opvolgen van parameters: bloeddruk, pols, lengte, gewicht

 • bloedafname, afname urinestaal, sputumstaal, aspiratie van secreties

 • toezicht op medicatiegebruik

Bloeddruk, polsslag, bloeddrukmeter, thuisverpleging sint-truiden, thuiszorg, zorg, verpleging, senior

Benodigdheden.

Soms heeft u verzorgings- of specifieke materialen nodig, wij adviseren of helpen u graag bij huur of aankoop van:

 • wondzorgmateriaal,

 • incontinentiemateriaal,

 • inspuitingsmateriaal,

 • ziekenhuisbed,

 • WC-stoel,

 • personenalarm,

 • ...

 

Ook hebben wij veel aandacht voor uw gezins- en sociale omstandigheden en kunnen wij u bijv. ergotherapeutisch advies geven om uw woning zo comfortabel en veilig mogelijk te maken, zoals o.a. :

 • op welke hoogte uw bed het best staat, om vlot in en uit te kunnen stappen,

 • hoe u het best een trap op - en af stapt,

 • opletten met tapijten of losliggende kabels op de vloer,

 • voldoende verlichting voorzien,

 • misschien hebt u wel recht op de Vlaamse aanpassingspremie voor uw woonst

(meer info: klik hier).

   

 

Wij kunnen u ook advies geven over premies en zorgbudgetten.

 

Premies:

Een aantal voorbeelden zijn:

(voorbeeld aanvraagformulier: klik hier)

Patiënten met chronische wonden kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de prijs van bepaalde verbandmaterialen.​

(voorbeeld aanvraagformulier: klik hier)

Zorgbudgetten:  (meer info: klik hier)

Vroeger heette dit de zorgverzekering. Het is een zorgbudget van 130 euro/maand voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorg-centrum verblijvenof mensen van alle leeftijden die thuis veel ondersteuning nodig hebben.

Dit wordt ook wel "het basisondersteuningsbudget" genoemd. Het is een zorgbudget van 300 euro/maand voor zowel kinderen als volwassenen met een mentale of fysieke beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze krijgen het automatisch en hoeven het niet aan te vragen.

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw handicap uw zelfredzaamheid beperkt. Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere persoon. Het is maximaal 594 euro/maand.

 

thuisverpleging sint-truiden, thuiszorg, zorg, verpleging, senior

Aarzel niet om advies te vragen !