Passie leidde ons hier. thuisverpleging sint-truiden, thuiszorg, zorg, verpleging, senior
Foto Frikie.jpg

Frédéric Verbruggen

Foto Schouten1.jpg

Kees Schouten

Ons team

PRCU_logo_outline_-_FABworks%25C2%25A9_e

Wat betekent Prima Cura ?

 

Zorgen én verzorgen is onze hoofdopdracht, hier gaan wij elke dag opnieuw voor.

U als patiënt staat op de eerste plaats.

Ons motto is dan ook éénduidig:

Geef de juiste zorgen, eersteklas én warm!

In Prima Cura vind je 2 woorden terug:

  1. "Prima" betekent volgens het woordenboek "eersteklas, uitmuntend, zeer goed, excellent, voortreffelijk".

  2. "Cura" is het Latijnse woord voor ‘zorg’. Ook de godin van de zorg wordt Cura genoemd. 

 

Ons logo is dus niet zo maar gekozen:​

De opgestoken duim staat voor 'Prima'.

De 2 duimen op elkaar staan voor communicatie, contact, samenwerking. En een manier om elkaar te groeten bij aankomst of vertrek.

De pleister op de duim illustreert het verzorgend karakter.

Waar staat Prima Cura voor ?

Prima staat bij ons voor voortreffelijke zorg op maat waarbij uw zorgvraag centraal staat. Door onze jarenlange ervaring en opgebouwde deskundigheid staan wij garant voor continue kwaliteit.

Cura staat bij ons naast het verzorgen ook voor brede aandacht. Voor uw naasten, behandelende arts(en) en overige zorgverleners. Professionele communicatie en samenwerking (multidisciplinair) is daarbij onze kracht.

Hoe gaat Prima Cura te werk?

Nog voor wij starten met uw verzorging komen wij daarom graag eerst eens langs om samen met u en/of uw familie de juiste verzorging, tijdstippen én plaats te bespreken. Wij stemmen onze zorgen zoveel mogelijk af naargelang uw noden en behoeften.

Tijdens de bezoeken die daarna volgen heeft u onze volle aandacht. Wij evalueren met u de gang van zaken en dragen zorg voor gedegen rapportage en administratie om de continuïteit van de zorg te garanderen.

Discretie, beroepsgeheim, privacy, vertrouwen staan bij ons erg hoog aangeschreven.

Erkenning !

Wij zijn erkend door het RIZIV.

Wij werken dus samen met alle mutualiteiten via de derdebetalersregeling, d.w.z. dat wij onze kosten rechtstreeks aan uw ziekenfonds richten.

 

U krijgt van ons een maandelijks overzicht over welke verpleegkundige prestaties aan uw ziekenfonds zijn gefactureerd. U ontvangt dit bewijsstuk naar vrije keuze per brief of via uw e-box (https://myebox.be/nl).